Ricochet/Squash/

 

Ricochet sa veľmi podobá hre squash, prebieha na kurte a k hre je potrebná raketa a loptička. Hlavný rozdiel oboch týchto športov je v tom, že kurt pre ricochet je menší, má nízky strop, o ktorý sa tiež hraje, má kratšiu a ľahšiu raketu a ľahšiu loptičku. Môže byť športom rekreačným i závodným. Má výhodu v tom, že eliminuje negatívne vplyvy ostatných raketových športov. Vďaka hre loptičkou o strop má hra omnoho menej prerušení pre loptičku mimo hracej plochy. Squash je šport, ktorý si vyžaduje omnoho viac znalostí. Hráči musia dobre rozumieť zmyslu hry a pre efektívnu hru je nutný dobrý postreh, sústredenie a koordinácia pohybu. Dôvodom je "mŕtvy" alebo pomalý odraz loptičky, ktorá núti hráča k neustálemu pohybu na pomerne veľkom kurte, loptička sa odohráva pomocou veľkej rakety s malou hlavou. Pre začiatočníkov je táto hra veľmi obtiažna, pretože si vyžaduje dlhodobý nácvik a tréning. Tenis je najťažší raketový šport, pretože sa hraje na najväčšom kurte pomocou veľkej a ťažkej rakety. Začiatočníci často odohrávajú loptičky do siete, za čiaru alebo mimo kurtu. Hra preto nieje plynulá a kardiovaskulárny systém nieje kvalitne precvičený. Ricochet bol vymyslený tak, aby odstraňoval nedostatky ostatných raketových športov. Je určený pre každého v akomkoľvek veku.

 Ricochet je hra aj zábava zároveň, ktorá vyplní váš voľný čas, udrží vás v skvelej kondícii a zdraví. Je vynikajúcim skĺbením predností všetkých športových odvetví, používajúcich raketu a loptičku.

Ricochet vychádza z dlhodobých športových a lekárskych vedomostí, preto môžeme povedať, že v prípade Ricochetu sa nejedná iba o kompenzačný a turnajový šport, ale predstavuje tiež ideálne doplnenie každého FITNESS-PROGRAMu.

Ricochet , šport, ktorý vznikol v Kanade, sa úspešne rozširuje a získava záujemcov po celom svete a teda aj u nás sa tento šport rýchlo rozvíja. Naučí sa ho každý z vás veľmi rýchlo a ľahko. Pravidlá hry, jej samotný priebeh, či základné pohyby zvládnete hravo, pričom k hre nepotrebujete žiadne nákladné vybavenie, stačí vám len raketa a loptička. Treba spomenúť, že ricochet ponúka v 30 minútach hry dokonalý tréning pre celé telo, zrýchľuje činnosť srdca a krvného obehu, zlepšuje reflexy a v neposlednom rade podporuje pohyblivosť tela za súčasného šetrenia či nadmerného zaťaženia kĺbov.

Ricochet si zahrá každý, aj ten, kto drží raketu prvýkrát v ruke. Ide o dynamický šport, zvlášť vhodný pre dnešnú, aktívnu generáciu, ktorá má záujem o vlastné zdravie. Je síce podobný hre SQUASH - prevádzkuje sa na kurte a ku hre je potrebná raketa a loptička. Hlavný rozdiel oboch týchto športov je v tom, že kurt pre Ricochet ® je menší, má nízky strop, o ktorý sa tiež hrá, má kratšiu a ľahšiu raketu a ľahšiu loptička.

 Má tú výhodu, že eliminuje negatívne vplyvy ostatných raketových športov na zdravie. Vďaka hre loptou o strop má hra omnoho menej prerušení pre loptu mimo hraciu plochu a rozširuje sa škála možných úderov - hra je pestrejšia, rýchlejšia. Zavedením elektroniky odpadajú navyše starosti s počítaním. Stačí, keď hráč po „dobrej loptičke“ stisne buď červené alebo sivé tlačidlo na stene a na ukazovateli skóre je aktuálny stav aj označenie, z ktorej strany hráč bude podávať. Farbu si hráči losujú pred začiatkom hry. Čelná stena je pod červenou čiarou vybavená infračerveným zariadením, zvukový signál hlási úder pod hraciu plochu - teda aut.

 Ricochet je vhodným riešením pre všetkých, ktorí chcú získať a udržať si svoju zdravotnú a športovú kondíciu, pričom nemajú príliš voľného času a preto ho chcú efektívne využiť. Tiež pre divákov môže byť závodný Ricochet zábavou, pretože hráči pri tejto hre predvádzajú až akrobatické prvky a nečakané údery. Ricochet je vhodný pre mužov aj ženy, začiatočníkov i pokročilých, mladšie či staršie generácie. Ľahká raketa umožňuje aj deťom zapojiť sa ihneď do hry bez nadmernej záťaže rúk. Pre profesionálnych hráčov iných športov potom Ricochet slúži ako alternatíva či doplnok.

 

Ricochet ako vyrovnávací šport

Ricochet je ideálnym vyrovnávacím športom pre všetkých, ktorí sa chcú zbaviť stresu či napätia z uponáhľaného spôsobu života a to pokiaľ možno v krátkom čase a bez veľkých nákladov. Po 30 minútach hry Ricochet-u sa človek cíti ako znovuzrodený, pričom má stále ešte dostatok času aj na ďalšie spoločenské či iné aktivity.

 

Ricochet je tréningový šport

Ricochet je správnou voľbou aj pre tých, ktorí športujú pravidelne a chcú si utužiť svoje zdravie a udržať sa v dobrej kondícii. Šetrí kĺby dolných končatín, podporuje zlepšenie kondície rôznych častí tela a telesných funkcií od krvného obehu, cez svalstvo pohybového ústrojenstva až po reakčné schopnosti, reflexy a stabilitu. Tento šport má celý rad predností pred ostatnými športami, kde sa hrá s raketou. Použitím stropu ako odrazovej plochy sa zvýšila zaujímavosť hry aj pohyb po kurte. Optimálna veľkosť hracej plochy skrátila pohyb po kurte a znížila potrebu prudkého brzdenia. Krátka raketa a ľahká loptička šetrí kĺby ruky a paže. Pre účel tréningu je 30 minút hry z hľadiska športovej medicíny priaznivá doba, ktorá prináša pozitívne výsledky v porovnaní s dlhšou dobou u iných športov.

 

Únavu, ktorá sa dostaví ako dôsledok náročnosti tohto športu, zmierni teplá sprcha. Sauna potom zbaví svalstvo únavy, upokojí vegetatívny systém. Nezabudnite na doplnenie tekutín a solí stratených pri hre vhodným iónovým nápojom a budete tak pripravení a naladení na ďalšie aktivity.

 

Ricochet - pravidlá

 

1. SPRÁVNE PODANIE (SERVIS)

Podávajúci musí stáť aspoň jednou nohou pevne v podávacom poli (vymedzené stredovou, zadnou, prednou a tenkou podávacou čiarou).
Lopta musí smerovať najskôr do čelnej steny (nad infračervenou zónou) a na zem môže dopadnúť iba vo veľkom poli súpera (ohraničenom bočnou stenou, prednou, zadnou a stredovou čiarou – na obr. vyznačné šedou).
Lopta sa pri servise hrá z ruky. Po odraze od čelnej steny sa lopta môže, ale nemusí dotknúť aj bočnej (pozdĺžnej) steny kurtu.
Príjmajúci hráč smie odohrať loptu ešte pred jej dopadom na zem "z voleja". Podávajúci hráč má vždy iba jedno podanie.

 
1

2. CHYBNÉ PODANIE

Chybné podanie nastáva v týchto prípadoch:

 • podávajúci (červený) nestojí aspoň jednou nohou vo vnutri podávajúceho poľa
 • lopta nedopadne do príjmového poľa súpera
 • lopta dopadne do stredového kruhu (ten nieje súčasťou príjmového poľa súpera)
 • lopta zasiahne infračervenú zónu (pod sieť)
 • lopta sa dotkne najskôr bočnej steny, až potom prednej steny
 • lopta sa dotkne stropu
 • lopta je odhraná po odraze od podlahy, stropu alebo od steny (hráč musí podávať z ruky)
 • pokiaľ podávajúci hráč prekročí pri podaní prednú čiaru podávajúceho poľa

Pri chybnom podaní vždy prehráva podávajúci hráč bod a na podanie ide súper.

 
1
3. ODOHRANIE PODANIA (RETURN)

Príjemca (šedý) hráč môže loptu nechať dopadnúť na zem alebo môže odohrať loptu priamo bez dopadu na zem ("z voleja").
Keď lopta dopadne mimo veľké pole, a príjemca aj tak loptu odohrá, je hra prerušená pre chybné podanie a podávajúci hráč prehráva bod.
Pokiaľ hráč odohrá loptu "z voleja" je hra zahájená, nech hráč stojí kdekoľvek, alebo by sa lopta mohla dotknúť podlahy kdekoľvek

 
1

4. CHYBNÁ LOPTA V HRE (AUT)

Lopta v hre je považovaná za chybnú keď:

 • Zasiahne infračervenú zónu
 • Sa dotkne čiary na zadnej sklenenej stene alebo priestoru nad čiarou
 • Sa dotkne podlahy skôr než zasiahne čelnú stenu
 • Hráč nesmie hrať prvý dotyk (po odhraní raketou) o zadnú sklenenú stenu a potom na niektorú z ostatných hracích plôch
 • Dopadne dvakrát na podlahu skôr než je zahraná
V prvom až štvrtom prípade ide o chybu odohrávaj[ceho, v prípade piatok ide o chybu prijímajúceho.
 
1

5. LOPTA V HRE

Lopta nemusí zasiahnúť čelnú stenu priamo. Odohrávaj[ci (šedý) hráč môže hrať loptu do čelnej steny cez bočnú stenu (viď. obr. – úder A) alebo cez strop (úder B). Po údere musí dať priestor k hraniu prijímajúcemu (červenému) hráčovi. Odohrávajúci (šedý) hráč môže obsadiť strategickú pozíciu v stredovom kruhu – z tohto miesta je možné rychle dočiahnúť na všetky strany.

 
1

6. RôZNE DRUHY ÚDEROV

Dlhá lopta (long line), krátka lopta (drop shot), o strop a čelnú stenu (strop), odraz do stropu po údere na prednú stenu (spätný strop), bočný úder (boast), krížom (cross), kombinácia úderov – boast/strop/predná stena, predná stena/strop/boast

 
1

7. OBMEDZENIE V HRE - LET

Určovanie obmedzenia v hre vychádza z princípu, že hráč je povinný uvoľniť súperovi miesto pre odohranie lopty.
Pokiaľ je napr. šedý hráč v blízkosti červeného hráča v okamihu kedy červený hráč chce odohrať loptu a pokiaľ je tak červený obmedzený v hre (avšak nehrozí nebezpečenstvo, že zasiahne šedého), zahrá sa výmena znovu. Tejto situácii sa hovorí "LET". Pokiaľ nebol červený obmedzený a aj tak loptu nehral, prehráva výmenu a bod získava šedý.
LET môže nastať taktiež v prípade, keď napr. šedý hráč je príliš blízko pri červenom hráčovi v okamžiku kedy ten chce odohrať loptu o bočnú stenu a je nebezpečenstvo, že šedý bude zasiahnutý, jedná sa o LET a výmena sa bude opakovať.

 
1

1


8. OBMEDZENIE V HRE - STROKE

Šedý hráč sa nachádza príliš blízko červeného hráča v okamžiku, keď ten chce odohrať loptu proti čelnej stene.
Či už stojí šedý pred, vedľa alebo za červeným hráčom, je nebezpečenstvo, že červený hráč šedého zasiahne (raketou alebo loptou). Odohrávajúci musí mať k dispozícii výseč o veľkosti min. 50% dĺžky čelnej steny.
Pokiaľ červený zadrží úder a neodohrá loptu, bude výmena prisúdená jemu a získa bod.

 
1

9. OBMEDZENIE V HRE - NO LET

V prípade, e hráč majúci povinnosť hráť hru (úder) nevyvinie dostatočnú snahu previesť hru (úder) a nárokuje "LET" – je vystavený hráčovi tzv. "NO LET". Bod obdrží protihráč.
"NO LET" sa tiež prideľuje žiadajúcemu hráčovi v prípade, že hru (úder) už vykonal, aj keď nemusel hrať z dôvodu faktického obmedzenia v hre a žiadosť o "LET" naznačuje až po tomto odohraní.

   

10. ZÁSAH HRÁČA LOPTOU

V prípade, že napr. červený hráč zasiahne šedého hráča loptou, rozhoduje smer úderu:

 • bude sa hrať "LET", pokiaľ by lopta dosiahla cez bočnú stenu alebo strop čelnú stenu
 • červený hráč dostane bod, pokiaľ by lopta zasiahla priamo čelnú stenu nad infračervenou zónou
 • pokiaľ by lopta vôbec nedosiahla čelnú stenu, vyhráva výmenu šedý hráč a získava bod

Za zásah protihráča je hráč napomenutý. Za tri napomenutia jedného hráča v jednom zápase, je hra ukončená a víťazstvo je prisúdené protihráčovi.

 
1

11. LOPTY A RAKETY

Pre Ricochet sa používajp tri druhy lôpt, prispôsobené rôznym úrovniam hráčov: červená lopta pre začiatočníkov, fialová pre pokročilých, šedá pre súťažných hráčov.
Pre hru sa používajú špeciálne k tomu určené rakety pre začiatočníkov i pokročilých, pre silových aj technických hráčov.

   

12. POČÍTANIE BODOV, SETOV, ZÁPASOV

Zápas sa hrá na tri vyhrané sety (víťazí hráč, ktorý prvý vyhrá 3 sety). Víťaz každej výmeny získava bod (systém bez strát).

Set vyhráva hráč, ktorý pri vlastnom podaní dosiahne 15 bodov s náskokom 2 alebo viac bodov nad súperom. V opačnom prípade hra pokračuje, pokiaľ niektorý z hráčov nezvíťazí buď získaním nádskoku aspoň 2 body nad súperom pri svojom podaní alebo dosiahnutím 21 bodov bez ohľadu na podanie, či nádskok.

Podávať prvé podanie začína hráč nalosovaný do zápasu ako červený. Podávať v ďalšom sete začína vždy víťaz predchádzajúceho setu. Pomocu elektronického systému sa určí, ktorý hráč začne podávať. Za nepárneho stavu sa podáva zľava, za párneho stavu sprava.

   

13. SLEDOVANIE STAVU HRY

Pre počítanie sa používa farebná identifikácia hráča: losovanie sa robí súčasným stlačením START a RESET sa určí, ktorý hráč bude šedý a ktorý červený. Na výsledkovej tabuli sa rozsvieti kontrolka u hráča, ktorý ma podanie. Keď je odohraný posledný bod setu, kontrolka víťaza zabliká a rozsvieti sa pod číslami signalizujúc ukončenie setu. Pred začiatkom nového setu je nutné stlačiť START.

V prípade chybného záznamu je možná oprava pomocou tlačítka RESET. Stlačením sa výsledok vráti o bod späť (maximálne 3x). Keď lopta zasiahne infračervenú zónu, zabliká kontrolka FAULT a súčasne zaznie akustický signál.